Å skifte regnskapsfører er enklere enn du kanskje tror, og kan spare deg for mye tid og penger.

Når du allerede bruker Fiken:

  1. Du underskriver avtaleutkastet du får tilsendt fra oss
  2. Du oppretter ny bruker i Fiken (Foretak-brukertilgang) og eventuelt sletter andre.
  3. Sammen sender vi inn samordnet registermelding og dermed åpnes nødvendige tilganger i Altinn.
  4. Alle regnskapstall og dokumentasjon skal ligge klart i Fiken. For årsoppgjør kan det være nødvendig å få tilsendt fjorårets versjoner av selvangivelse/skattemelding/årsregnskap.

I løpet av få dager kan vi være igang med opprydding eller vanlig bokføring.

Når du bruker et annet regnskapsprogram:

Skal du bytte til Fiken, kreves litt mer i oppstarten. Vi kan hjelpe deg med alt – eller du kan gjøre litt selv:

  • Opprette avtale med Fiken – prøvemåned gratis
  • Saldobalanse (fra forrige regnskapssystem) må legges inn i Fiken. Enten pr. 1.jan eller en annen dato i løpet av året. Det er viktig å ha full oversikt over hva som er bokført i gammelt system. Dette må gjøres riktig, men er raskt for oss som kjenner alle regnskapsprinsipper.
  • På telefon eller i et møte kan vi gi deg en enkel innføring i hvordan vi anbefaler at du bokfører og hva du enklest kan komme igang med selv. Og på fiken.no ligger videoer og artikler som er til god hjelp.
  • Forrige regnskapsfører skal sende deg alle bilag (hvis det er på papir) og filer med dokumentasjon. Bilagene tar du vare på i fem år, mens filer er det greit at vi får slik at vi ser hva som er gjort tidligere.

Ikke la noe hindre deg i jakten på et større overskudd for din bedrift.

Hvorfor tro at alt er best «slik det alltid har vært»?

Som eier (medeier) av et firma er det ditt ansvar å tenke på firmaets beste. Regnskapsfører er ikke en «gammel venn» du skylder en tjeneste, men en konsulent du betaler for å gjøre en best mulig jobb for deg. Hvis dette ikke fungerer optimalt, er det din rett å finne et alternativ.

Mange i regnskapsbransjen tviholder på de gamle systemene og måtene å jobbe på. At mye, med f.eks. Fiken, kan gjøres raskere og enklere enn tidligere, oppleves ikke alltid som en fordel av den som selger timer. Regnskapsjentene har et ønske om å finne en mest mulig effektiv løsning for kundens regnskap.

For et tilbud: Ta kontakt med Hjelp Regnskap AS!